Prijava v Vpogled
O SPLETNI STRANI VPOGLED ZA DOLŽNIKE (vpogled.leposa.si)
• Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Odvetniška pisarna Gregor Lepoša.
• Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO) izvrsbe@leposa.si.
• Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje aktivnosti izterjave obveznosti.
• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Obdelava podatkov temelji na pogodbeni obdelav ter na podlagi privolitve posameznika (podatek o telefonski številki).
• Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: pogodbeni obdelovalec za izterjavo, vzdrževalec spletne strani.
• Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
• Obdobje hrambe osebnih podatkov (privolitev): do preklica.
• Obdobje hrambe osebnih podatkov (pogodbena obdelava): 5 let po prenehanju zastopanja stranke (14. člen ZOdv).
• Avtomatiziranega sprejemanja odločitev upravljavec ne izvaja.
• Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: zahtevate lahko dostop do osebnih podatkov, popravek napačno navedenih podatkov, njihov izbris, omejitev obdelave, pravico imate podati ugovor obdelavi ter zahtevati prenos podatkov drugemu upravljavcu, vse pisno pri informacijah družbe ali na elektronski naslov: izvrsbe@leposa.si.
• Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.Obdobje hrambe osebnih podatkov (pogodbena obdelava): 5 let po prenehanju zastopanja stranke (14. člen ZOdv).
• Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
• Stran uporablja naslednje piškotke: naziv: laravel_session; namen: sejni piškotek vodi uporabnikovo sejo, trajanje: 2 uri.
• Vsebina je bila posodobljena 18. aprila 2019.